Page 9 - brosura_SOK_2017_final_press
P. 9

Nastavnici    Izvode nastavu te provode stručne i
                        znanstveno istraživačke aktivnosti
                       Sudjeluju u radu stručnih povjerenstava
                       Kontinuirano unapređuju nastavne i ostale
                       kompetencije
                       Kontinuirano evaluiraju i prilagođavaju
                       različite načine izvođenja nastave i pedagoške
                       metode
           Administracija /    Pružaju potporu nastavnom procesu i drugim
            pomoćne službe     studentskim aktivnostima
                       Izrađuju dokumentaciju i vode evidencije
                       sukladno radnim mjestima i propisima
                       Kontuinuirano unapređuju stručne
                       kompetencije

               Studenti    Aktivno sudjeluju u procesu učenja
                       (motivacija, angažman, autonomija)
                       Uključuju se u rad Veleučilišta
                       (Stručno vijeće, vijeća odjela, povjerenstva) i
                       kreiranje studijskih programa
                       Odgovorni za osiguravanje kvalitete na
                       instituciji

    Alumni i drugi vanjski dionici    Daju mišljenje o kvaliteti studijskih programa
                       Daju prijedloge unapređivanja                     9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14