Page 7 - brosura_SOK_2017_final_press
P. 7

U narednom razdoblju planira se praćenje
     uspješnosti provedbe aktivnosti SOK-a,
     provođenje revizija dokumenata SOK-a te
     formiranje ureda za kvalitetu.
     1.2. IZRADA I ODOBRAVANJE
     PROGRAMA

     Kako bi udovoljilo suvremenim potrebama
     okruženja, kontinuiran i dugoročan strateški
     cilj Veleučilišta u Požegi, je razvoj novih
     i osuvremenjivanje postojećih nastavnih
     programa s jasno definiranim ishodima
     učenja i kompetencijama koje studenti
     stječu po završetku obrazovnog ciklusa. Za
     uspješnu realizaciju ovog cilja, u narednom
     razdoblju, Veleučilište planira nekoliko
     aktivnosti:
     • istraživanje potreba za otvaranjem
      novih studijskih programa,
     • analiziranje mogućnosti institucije
      za pokretanje novih studija,
     • imenovanje povjerenstava za
      izradu elaborate novih programa,
     • definiranje kolegija i ishoda
      učenja novih programa te
     • izrada cjelovitih elaborate novih
      programa i njihova prijava
      nadležnom ministarstvu.


                     7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12