Page 12 - brosura_SOK_2017_final_press
P. 12

1.6. RESURSI ZA UČENJE I PODRŠKA  • konzultacije, demonstrature,
     STUDENTIMA              savjetovalište za studente, mentorski
                        rad – mentor / nastavnik dodjeljuje
     Briga o studentima nalazi se u središtu  se svakoj nastavnoj godini, dužan
     poslovanja Veleučilišta, svih njegovih je najmanje 3 puta godišnje pozvati
     nastavnika i pratećih službi. Kako bi  studente na sastanak i potaći ih
     omogućili uspješno stjecanje očekivanih  na iznošenje pitanja i problema
     kvalifikacija studentima, važno je osigurati  vezanih uz nastavu, nastavni proces
     podršku i adekvatne resurse učenja za sve  i studentski standard te im pružiti
     studijske programe. Navedeno se pokušava  detaljnije informacije vezane uz
     realizirati kroz:           aktualnu problematiku njihovog
                        studiranja na Veleučilištu,
     • osiguravanje financijskih, prostornih
      i infrastrukturnih preduvjeta za  • dostupnost Studentske službe i
      izvođenje obrazovne i stručne    ostalih administrativnih službi,
      djelatnosti (prostor za nastavu,
      laboratoriji, praktikumi, knjižnica,  • nagrađivanje najuspješnijih
      računalna oprema, nastavna     studenata.
      baza, vinograd, podrum i dr.),
                       U narednom razdoblju važno je potaknuti
     • osiguran pristup mrežnoj     Studentski zbor i studentske predstavnike na
      infrastrukturi ustanove (WiFi),  proaktivan pristup u unapređenju resursa za
                       učenje. Na osnovu informacija prikupljenih
     • rad knjižnice i osiguravanje   od studenata i drugih dionika resurse za
      dostatnog fonda literature,    učenje je potrebno konstantno prilagođavati
     • dostupnost nastavnih materijala  i unapređivati.
      na webu institucije,
                       1.7. UPRAVLJANJE INFORMACIJAMA
     • potporu Studentskom zboru,
                       Veleučilište u Požegi, svjesno važnosti
     • poticanje mobilnosti       informacija o kvaliteti i učinkovitosti
      studenata (Erasmus +),      aktivnosti koje provodi, izradilo je interne
                       izvještaje, te je propisalo njihov sadržaj i
     • ažurnost informacija o
      studijskim programima i ostalim
      aktivnostima na webu VUP-a,
                     12
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16