Page 11 - brosura_SOK_2017_final_press
P. 11

• poticanje studenata u nastavnom,  uspješnosti, rezultati su javno
      stručnom i istraživačkom radu.   dostupni na webu institucije,
     U narednom razdoblju potrebno je raditi  • samovrednovanje nastavnika,
     na novim programima cjeloživotnog • praćenje znanstvenog i
     obrazovanja, dodatnim programima  stručnog rada nastavnika,
     usavršavanja studenata i definiranju
     postupaka priznavanja neformalnog i • poticanje znanstvenog napredovanja,
     informalnog učenja.
                       • kontinuirano usavršavanje
     1.5. NASTAVNO OSOBLJE         kompetencija za rad u nastavni,
                       • praćenje uvođenja novih
     Nastavnici su najvažniji resurs Veleučilišta  tehnologija u nastavu,
     dostupan svim studentima stoga trebaju
     imati adekvatne teorijske i stručne • izdavačka djelatnost.
     kompetencije za kvalitetno izvođenje
     nastave, kao i visoke etičke, moralne i  U narednom razdoblju planira se definiranje
     kulturne standarde. Strateški cilj Veleučilišta  kriterija i nagrađivanje nastavnika te
     je skrb o kvaliteti nastavnika i nastave. Ovaj  razvijanje i provođenje postupaka vanjskog
     cilj ostvaruje se nizom aktivnosti: vrednovanja stručnog / nastavnog rada.
     • provedba izbora u nastavna
      i suradnička zvanja,
     • uključivanje vanjskih suradnika
      u nastavni proces,
     • vrednovanje nastavnog rada putem
      studentske ankete - studenti kroz
      anketu procjenjuju nastavnika
      i kolegij, provode se 2 ankete
      godišnje (krajem svakog semestra),
      anketiranje je anonimno, na
      temelju rezultata provodi se analiza


                     11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16