Page 8 - brosura_SOK_2017_final_press
P. 8

Uloga i dužnosti ključnih
     dionika u SOK-u VUP-a


        Dekan i kolegij dekana     Uspostavljaju, provode i razvijaju SOK
                       Izrađuju strateške dokumente
                       Osiguravaju materijalnu i kadrovsku potporu
                       svim tijelima i aktivnostima SOK-a

            Stručno vijeće    Upravlja SOK-om
                       Analizira interne izvještaje
                       Donosi planove, izvještaje, odluke i druge
                       dokumente važne za SOK
           Povjerenstvo za     Razvija unutarnje mehanizme SOK-a
            unapređivanje i    Prikuplja, analizira i sistematizira
        osiguravanje kvalitete     informacije vezane uz SOK
                       Savjetuje dekana i Stručno vijeće
                       vezano uz SOK
     Povjerenstvo za unutarnju      Periodički analizira i procjenjuje stupanj
           prosudbu SOK-a     razvijenosti uspostavljenog SOK-a
                       Procjenjuje učinkovitost SOK-a i njegov
                        utjecaj na razvoj kulture kvalitete


                     8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13