Page 5 - Vodic za studente
P. 5

Uvodna riječ                        osposobljenosti, spremni zadovoljiti široke potrebe
       Poštovane kolegice i kolege studenti,
                        suvremenog tržišta rada.

       Iznimna mi je čast zaželjeti Vam toplu  Vi ste generacija studenata koja je studij upisala po
       dobrodošlicu na Veleučilište u Požegi u ime  nastavnim planovima i programima Veleučilište
       nastavnika, suradnika i svih djelatnika, kao  u Požegi, usuglašenima s odredbama Bolonjske
       i u svoje osobno ime.
                        deklaracije, nobez obzira koji studij ste izabrali,
                        svaki od njih zahtijeva maksimalnu predanost
       Veleučilište u Požegi teži biti visokoškolska  studiranju i stjecanju novih znanja i vještina.
       institucija uključena u zajednički europski
       prostor, odnosno teži biti suvremeno,  Baš iz tog razloga, cijenjene kolegice i kolege,
       tolerantno, europski orijentirano vrata Veleučilišta u Požegi uvijek su vam otvorena,
       veleučilište, koje prati svjetske trendove  a profesori će vam s radošću biti na pomoći u
       u usvajanju novih nastavnih sadržaja,  rješavanju svakodnevnih izazova.
       koristeći najsuvremenije tehnologije i
       oblike provođenja nastave, kako bi ste vi
       studenti bili na najvišoj mogućoj razini  U ime svih djelatnika Veleučilišta želim vam
                        uspješno studiranje kojim ćete ispuniti svoje životne
                        želje i doseći najviše ciljeve na svojem životnom
                        putu. Vjerujem da će vam vrijeme koje ćete provesti
                        na našem Veleučilištu u Požegi, biti ispunjeno
                        zadovoljstvom i vrijednim iskustvima.


                                       dekan
                                 Prof.dr.sc. Borislav Miličević
                        5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10