Page 4 - Vodic za studente
P. 4

Kontakti                          URED PROČELNIKA
      Veleučilište u Požegi          DRUŠTVENOG ODJELA
      Vukovarska 17              e-pošta: procelnik_do@vup.hr
      34 000 POŽEGA              tel.: (034) 311-466
      http://www.vup.hr
                          URED PROČELNIKA
      URED DEKANA               POLJOPRIVREDNOG ODJELA
      e-pošta: ured@vup.hr          e-pošta: procelnik_po@vup.hr
      tel.: (034) 311-460; fax.: 034/271-008 tel.: (034) 311-468
      TAJNIŠTVO                STUDENTSKA SLUŽBA
      e-pošta: jmladenovic@vup.hr       e-pošta: referada@vup.hr
      tel.: (034) 311-469           tel.: (034) 311-450
      URED PRODEKANA             KNJIŽNICA
      ZA NASTAVU               e-pošta: knjiznica@vup.hr
      e-pošta: prodekan_nastava@vup.hr    tel.: (034) 312-077
      tel.: (034) 311-458
                          FINANCIJSKO-
      URED PRODEKANA             RAČUNOVODSTVENA
      ZA RAZVOJ                SLUŽBA
      e-pošta: prodekan_razvoj@vup.hr     e-pošta: racunovodstvo@vup.hr
      tel.: (034) 312-719           tel.: (034) 311-464; fax.: (034) 311-465
                       4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9